domingo, 19 de marzo de 2023

Que e o ADN?

O ADN, ou ácido desoxirribonucleico, é o material que contén a información hereditaria nos humanos e case todos os demais organismos. Todas as células do corpo dunha persoa teñen o mesmo ADN. A maior parte do ADN atópase no núcleo celular (ou ADN nuclear), pero tamén se pode atopar unha pequena cantidade de ADN nas mitocondrias (ADN mitocondrial ou ADNmt). As mitocondrias son estruturas dentro das células que converten a enerxía dos alimentos para que as células póidana utilizar.                                                                   Creditos 


A información no ADN almacénase como un código composto por catro basees químicas, adenina (A), guanina (G), citosina (C) e timina (T). O ADN humano consta dun 3 mil millóns de bases, e máis do 99 por cento desas bases son iguais en todas as persoas. A orde ou secuencia destas bases determina a información dispoñible para construír e manter un organismo, similar á forma en que as letras do alfabeto aparecen nunha certa orde para formar palabras e oracións Unha propiedade importante do ADN é que pode replicarse ou facer copias de si mesmo. Cada hebra de ADN na dobre hélice pode servir como patrón para duplicar a secuencia de bases. Isto é fundamental cando as células divídense, porque cada nova célula necesita ter unha copia exacta do ADN presente na célula antiga.

El ADN é unha doble hélice formada por pares de bases unidos a un esqueleto de azúcar-fosfato


                                                                    Creditos  • Par de bases (Base pairs)
  • Adenina (Adenine)
  • Timina (Thymine)
  • Guanina (Guanine)
  • Citosina (Cytosine)
  • Esqueleto de fosfato de azúcar (Sugar phosphate backbone)
No hay comentarios:

Publicar un comentario