lunes, 27 de marzo de 2023

Mapa interactivo das células animais

A célula e a unidade mais simple que forma un ser vivo, pode ser eucariota ou procariota.

A eucariota diferenciase por ter a información xenética almacenada no núcleo. Ademais presentan orgánulos que se encargan de funcións específicas dentro da célula. 

Tanto célula animal como vexetal presentan orgánulos en común e outros diferentes.

Comparto unha actividade que consiste en colocar correctamente os orgánulos dunha célula animal.


A Célula eucariota

Estos días,estivemos dando os tipos de células e as súas partes, entre elas dimos a célula eucariota. Aquí deíxobos un un crucigrama en educaplay para reapasar iste tipo de célula. Bo repaso!


        

As Células: Xoga e aprende!

Test Interactivo das células.


domingo, 26 de marzo de 2023

Repasa con Froggy Jumps

Axuda a Froggy Jumps a chegar a salvo á beira escollendo as casas correctas.


Célula eucariota y célula procariota

            Que é unha célula eucariota?


                                                                                                             eucariota

A célula eucariota é o bloque de construción da vida de protozoarios, fungos, plantas e animais. Caracterízase por manter o seu material xenético empaquetado dentro dunha membrana, formando o núcleo. Posúe, ademais, outras estruturas intracelulares rodeadas de membranas, coñecidos como organelos: mitocondrias, vesículas, cloroplastos, entre outros.

Clasificación das células eucariotas:
Existen dous grandes grupos de células eucariotas: a célula animal e a célula vexetal. Un caso especial conseguímolo nas células dos fungos, que comparten características de tanto as células animais como vexetais.

Célula animal
A célula animal presenta membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Dentro do núcleo almacénase o material xenético e está composto polo nucleoplasma e a envoltura nuclear. No citoplasma prodúcese a maioría das reaccións químicas necesarias para o correcto funcionamento da célula.
Célula vegetal

Do mesmo xeito que a célula animal, ten un núcleo diferenciado, membrana e citoplasma. Con todo, a célula vexetal contén os cloroplastos, estruturas que se encargan do proceso da fotosíntesis.

Que é unha célula procariota?

                                   procariota
A célula procariota é un organismo simple composto de membrana e citoplasma, que carece de núcleo e tampouco presenta organelos como as células eucariotas (mitocondrias, cloroplastos e retículo endoplasmático). Ademais, posúe unha parede celular que lle dá soporte á célula.

Clasificación de células procariotas:
Arquexas
Arquéxalas pertencen ao dominio Archaea. Estas células son microscópicas e están envolvidas nunha parede celular, composta dun pseudopeptidoglicano, que as protexe e dálles unha maior resistencia. Atópanse en ambientes mariños e terrestres, podendo sobrevivir baixo condicións ambientais extremas onde outros seres vivos non sobreviven. Por isto dáselles o adxectivo de extremófilas.

Bacterias
As bacterias pertencen ao domino Bacteria. A súa parede celular está composta de peptidoglicanos e presenta lípidos tipo ester. A diferenza de arquéxalas, as bacterias poden producir esporas e algunhas realizan fotosíntesis.

las leyes de Mendel

                                                    Las leyes de Mendel

Las tres leyes de Mendel explican y predican como van a ser los caracteres físicos de un nuevo individuo.

Frecuentemente se han descrito como: Leyes para explicar la transmisión de caracteres a la descendencia.
Herencia
La herencias genética es la transmisión a través del material genético contenido en el núcleo celular, de las características anatómicas de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá caraterísticas de uno o de los dos padres Las tres leyes de Mendel son:
  • Principio de la uniformidades el principio de la uniformidad. Éste nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes (A) o bien, dos alelos recesivos (a) para un determinado carácter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos y también, iguales al progenitor que presente el alelo dominante
  • Principio de segregación: es el principio de segregación. Consiste en qué del cruce de dos individuos de la primera generación tendrá lugar una segunda generación filial. En ésta, se recupera el fenotipo del individuo recesivo  de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4.
  • Principio de la transmisión independiente: es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos.FORMATO Que nos din os fósiles?

Os fósiles. Son restos orgánicos de animais e plantas que se atopan nos estratos das rocas sedimentarias, e serven para datar as idades dos mesmos. Isto realízase a través dos chamados fósiles índice, chamados así porque só existiron nunha determinada Era ou Período xeolóxico.

                                  Principais tipos de fósiles

Fósiles corporais:

Engloba aos fósiles derivados do corpo do organismo produtor ou dalgunha dos seus partes.


Fósiles químicos:

Son certas substancias químicas que serven para demostrar a presenza de organismos do pasado onde a fosilización non foi posible. Por exemplo o carbón mineral, o petróleo e o gas natural.

                                                    wikipedi

Moldes e pegadas:

É unha impresión que queda dun organismo nunha roca. Os restos doorganismo descompóñense completamente. As rocas que enchen o molde aseméllanse aos restos orixinaisviernes, 24 de marzo de 2023

A organización celular

Ola! Comparto unha actividade sobre a organización celular na que hai que relacionar as palabras formando grupos.


miércoles, 22 de marzo de 2023

A célula

Ola! comparto convosco unha divertida actividade interativa de educaplay para repasar o tema 6 de cara o exame. Espero que vos guste!

 

martes, 21 de marzo de 2023

A organización celular dos seres vivos

 Os seres vivos estamos formados por células. Existen dous tipos de células: Procariota (célula das bacterias) e eucariota (animais, plantas, fungos e protozoos). As células eucariotas vexetais e animais teñen: 

Retículo endoplasmático poden levar ribosomas rugosos ou lisos. No primeiro realízase a síntese e transporte de proteínas, e no segundo, de lípidos.

Aparello de Golgi: Interven na modificación substancias sintetizadas polo retículo endoplasmático, na secreción de substancias ao exterior celular e na formación de moléculas.

Ribosomas: Neles realízase a síntese de proteínas.

Mitocondrias: Nelas prodúcese a respiración celular.

Citoesqueleto:Da forma á célula e permite a mobilidade no seu exterior.

Centrosoma: Formados por dúas exrtructuras cilíndricas denominadas centríolos.

Lisosomas: Participan na degración de substancias, partículas ou orgánulos inxeridos pola célula ou procedentes do interior .

Vacuolos:  No seu interior almacénanse auga, substancias de refugallo... etc.

Célula eucariota vexetal:
As células vexetais teñen parede celular que a súa función e dar forma e rixidez á célula e impedir a súa rotura.

vacuolos: No seu interior almacénanse auga, substancias de refugallo.
cloroplastos: Realizan a fotosínteses.


Célula eucariota animal:


A célula animal ten cilios e flaxelos que permiten o movento da célula.célula procariota:

Son as bacterias. Estan formadas por:

Ribosomas: Orgánulos onde se produce a síntese de proteínas.
Nucleoide: Rexión onde se encontra o material xenético.

Pili: Cumpren diversas funcións como fixar a célula a un substrato ou intercambiar moléculas ou información xenética co exterior ou outras células.

Flaxelo: Permite o movemento dalgunhas bacterias.

Parede celular: Envoltura ríxida e forte que da forma á célula.

Cápsula: Capa ríxida e grosa que envolve dterminadas bacterias. Permite adherirse e protexerse.

Ribosomas: Orgánulos onde se produce a síntese de proteínas.

A continuación deixobos unha actividade para poder por en práctica o aprendido.

domingo, 19 de marzo de 2023

Que e o ADN?

O ADN, ou ácido desoxirribonucleico, é o material que contén a información hereditaria nos humanos e case todos os demais organismos. Todas as células do corpo dunha persoa teñen o mesmo ADN. A maior parte do ADN atópase no núcleo celular (ou ADN nuclear), pero tamén se pode atopar unha pequena cantidade de ADN nas mitocondrias (ADN mitocondrial ou ADNmt). As mitocondrias son estruturas dentro das células que converten a enerxía dos alimentos para que as células póidana utilizar.                                                                   Creditos 


A información no ADN almacénase como un código composto por catro basees químicas, adenina (A), guanina (G), citosina (C) e timina (T). O ADN humano consta dun 3 mil millóns de bases, e máis do 99 por cento desas bases son iguais en todas as persoas. A orde ou secuencia destas bases determina a información dispoñible para construír e manter un organismo, similar á forma en que as letras do alfabeto aparecen nunha certa orde para formar palabras e oracións Unha propiedade importante do ADN é que pode replicarse ou facer copias de si mesmo. Cada hebra de ADN na dobre hélice pode servir como patrón para duplicar a secuencia de bases. Isto é fundamental cando as células divídense, porque cada nova célula necesita ter unha copia exacta do ADN presente na célula antiga.

El ADN é unha doble hélice formada por pares de bases unidos a un esqueleto de azúcar-fosfato


                                                                    Creditos  • Par de bases (Base pairs)
  • Adenina (Adenine)
  • Timina (Thymine)
  • Guanina (Guanine)
  • Citosina (Cytosine)
  • Esqueleto de fosfato de azúcar (Sugar phosphate backbone)