martes, 20 de diciembre de 2022

Os fósiles e as medidas do tempo xeolóxico.

Ola! Comparto unha actividade relacionada cos fósiles e as medidas do tempo xeolóxico.

A actividade consiste en rellenar os ocos coas palabras correspondentes. 


lunes, 19 de diciembre de 2022

Repasando e xogando!

 Ola! Hoxe comparto unha actividade de educaplay que consiste nunhas preguntas tipo test sobre os temas 2,3 e 4 de Bioloxia.

Espero que os guste.

Os biomas e como diferencialos dos ecosistemas!

Que son os biomas? 
Esa unidade (zona ou rexión) que divide a biosfera, onde existe unha relación de factores xeolóxicos e climáticos que determinarán en gran medida o tipo de fauna e vexetación. 
 Como definición xenérica dun xeito máis claro poderiamos dicir que é unha determinada parte do planeta a que comparte clima, flora e fauna. O bioma caracterízase fundamentalmente polo clima existente, en particular, polas precipitacións e a temperatura. Ademais, distínguense polo aspecto das súas comunidades (seres vivos - organismos) e polo tipo de vexetación onde cada unha presenta unhas características específicas. O factor que define o tipo de bioma é o clima (precipitación e temperatura) Como aclaración, nalgúns casos, o termo bioma adoita confundirse con outros conceptos como os principais tipos de hábitats, ecozonas ou ecosistemas: As ecozonas.

 O reino bioxeográfico ou ecozona é unha extensión da superficie do planeta onde os seres vivos como animais e plantas creceron e desenvolvéronse illados dentro dunha gran rexión específica, principalmente debido a barreiras naturais como áreas montañosas, océanos, grandes lagos ou desertos... etc. É a división a maior escala da superficie terrestre baseada en aspectos da evolución xeolóxica e dos patróns de distribución en animais e plantas. 
Hábitats. Son zonas habitadas por unha determinada especie de planta ou animal. ecosistemas. A diferenza entre ecosistemas e bioma, aínda que teñen unha relación, en realidade o bioma é un conxunto de ecosistemas no que todos os seres vivos que habitan unha determinada rexión están estreitamente relacionados co seu medio e entre si. 
E o ecosistema é a interacción entre factores bióticos e factores abióticos, é dicir, estuda a relación dos seres vivos co medio físico.

 A isostase

  A isostase defende os movementos das montañas na vertical.

Según esta teoría cada montaña  ten unha raíz de material menos denso que a montaña, e esta raíz de material menos denso esta a súa vez, rodeada de material muy denso polo tanto separase polo nivel de compensación. A este equilibrio de flotación conoceselle como isostase.

Un aumento de peso sobre a litosfera pode provocar que se afunda, a este fenómeno chamasmolle subsidencia.


Ao contrario, a erosión ou desxeo en caso de glaciar, reducen o peso polo tanto provoca a elevación da montaña sobre a vertical.

Hai dúas hipoteses:

Na hipotese de Airy afirmase que o grosor dos bloques de densidade na corteza varía e polo tanto as partes mais grosas ascenden.

Na hipótese de Pratt contase con que os bloques varían principalmente en densidad e que as zonas menos densas levantanse sobre as mais densas. 

 Estrategas do r e estrategas do K, descubre o que é!

Nesta entrada vamos falar das distintas estrategas de crecemento usadas polas especies de seres vivos.

Estas explicanse ca teoría do R/K acuñada por Robert MacArthur y E. O. Wilson.

A teoría explica a selección dun organismo buscando un equilibrio entre a cantidad de individuos e a calidad distes.

Dise que é un estratega da r cando un organismo obtén numerosos descendentes  nun periodo corto de tempo sacrificando así a coida dos descendentes

O mosquito é un estratega do r. Fonte:


Dise que é un estratega do K cando obtén un menor número de descendentes en xestacións mais largas pero acompañados ata a súa madurez sexual.

2017.02.03.11 - Bionatura
Golfiño ca súa cría, é un estratega do K. Fonte:

Aquí déixovos un vídeo para que podades entender o tema mellor.

                                                   sábado, 17 de diciembre de 2022

Unha divertida actividade de repaso.

Ola a todos, aquí déixovos unha actividade moi divertida para repasar un pouco mais os temas 2,3 e 4, espero que vos guste. Teñen que pensar moito en cal serán as palabras aínda que se o estudaron seguro vos será máis fácil.

 

viernes, 16 de diciembre de 2022

As relacións bióticas

As relacións bióticas son as interaccións que se producen nos organismos da biocenose. Poden ser de dous tipos: Intraespecíficas e Interespecíficas.

Tipos de relacións intraespecíficas:

Son as que se establecen entre individuos da mesma especie.

Relacións de competencia: Prodúcese cando dous ou máis individuos compiten por un determinado recurso, como o espazo, a comida, a parella para reproducirse... etc.Relacións de cooperación: A súa finalidade é a protección das crías, a obtención de alimentos, a obtención de alimentos ou a defensa. Distínguense catro tipos de relacións de cooperación.

Familiares: Establécense entre os proxenitores e a súa descendencia. Por exemplo: Leóns 
Sociais: Constituídas por grupos de individuos independentes e xerarquizados entre si. Por exemplo: Formigas.Coloniais: Créanse entre individuos que se manteñen unidos e que proveñen dun proxenitor común. Por exemplo: Medusas.Gregarias: Eatablécese entre individuos para axudarse na procura de alimento, a defensa, reproducirse ou emigrar. Por exemplo: Bancos de peixes.Tipos de relacións interespecíficas:

Son as que se establecen entre organismos de ditinta especie

Competencia: Tamén existe competencia entre especies distintas polo alimento ou lugar onde reproducirse.Depredación: Un individuo, o depredador, aliméntase doutro denominado presa.
Por exemplo: lobos e e ovellas.

Mutualismo: Dous ou máis individuos asócianse de forma non permanente nin obrigatoria, para ter un beneficio mutuo. Por exemplo: As aves que se alimentan dos parasitos dos bóvidos. Cando a relación entre especies é tan beneficiosa que non poden poden vivr sen a outra, fálase de simbiose como sucede cos liques, resultado da asociación entre un fungo e unha alga.


Inquilinismo: O inquilino encontra acubillo nalgunha estructura doutro organismo ao que non prexudica nin beneficia. O inquilino resulta beneficiado e ao hospedeiro resúltalle indiferente. Moitas aves establecen esta relación coa árbore en que habitan.

Parasitismo: O parasito, vive a expensas das substancias nutritivas doutro, o hospedeiro, ao que produce dano sen provocarlle a morte porque a súa supervivencia vai ligada á daquel.
 


A continuación ides a ver unha pequena actividade sobre este tema para divertirse mentras aprendes. Espero vos guste.
Fontes das imaxes: Wikipedia
Fonte da información: Libro de Bioloxía

domingo, 11 de diciembre de 2022

Que nos din os fósiles?

Un fósil é calquera resto dun organismo vivo, ou da súa actividade, que chegou ata nós conservado nas rochas. 

* Principais tipos de fósiles
Fósiles corporais: 
1) Partes duras do organismo, parcial ou totalmente mineralizados (cuncha, ósos, dentes, etc). 
2) Partes brandas, como, por exemplo, os mamuts de Siberia.


*Fósiles químicos:
Son substancias químicas de orixe orgánica que quedaron preservadas nos sedimentos.

*Modelos e pegadas: 
1) As partes brandas poden deixar moldes petrificados antes de desaparecer. 
2) As pegadas, icnitas, deixadas por un ser vivo ou pola súa actividade tamén poden fosilizar.

*Outros fósiles: 
Tamén fosilizan os ovos, incluso niños completos, e refugallos, como os coprólitos (feces).

miércoles, 7 de diciembre de 2022

Actividade de repaso

Ola a todos, comparto unha nova e divertida actividade para poder repasar os contidos do exame. Ten dez preguntas e hai que escoller a opción correcta. voa práctica!  Bioma

 Un bioma (dos grego «bios», vida), tamén chamado paisaxe bioclimático ou área biótica é unha determinada parte do planeta que comparte o clima, flora e fauna. Un bioma é o conxunto de ecosistemas característicos dunha zona biogeográfica que está definido a partir da súa vexetación e das especies animais que predominan. É a expresión das condicións ecolóxicas do lugar no plano rexional ou continental: o clima e o chan determinan as condicións ecolóxicas ás que responden as comunidades de plantas e animais do bioma en cuestión.


En función da latitude, a temperatura, as precipitacións e a altitude, en definitiva, e das características básicas do clima, pódese dividir a terra en zonas de características semellantes; en cada unha desas zonas desenvólvese unha vexetación (fitocenosis) e unha fauna (zoocenosis) que cando están relacionadas, definen un bioma, que comprende as nocións de comunidade e a interacción entre chan, plantas e animais.


Hai diferentes sistemas para a clasificación de biomas, que en xeral adoitan dividir a terra en dous grandes grupos —biomas terrestres e biomas acuáticos-, cun número non demasiado grande de biomas. A escala planetaria, a selva, a sabana, a estepa, o bosque e a tundra son os grandes biomas que caracterizan a biósfera e que teñen unha repartición zonal, é dicir, que non superan certos valores latitudinales. A escala rexional ou continental, os biomas son difíciles de definir, en parte porque existen diferentes patróns e tamén porque as súas fronteiras adoitan ser difusas (véxase o concepto de ecotono).


Os biomas a miúdo son coñecidos polos seus nomes locais. Por exemplo, un bioma do herbal coñécese como pradería en América do Norte, sabana en África, estepa en Asia, pampa en Sudamérica e veld en Sudáfrica.


Os biomas terrestres son descritos pola ciencia da biogeografía. Por extensión, fálase de microbioma para designar a esfera da vida microbiana.O concepto de bioma non debe confundirse con outros conceptos similares como o de ecozona , hábitat ou ecosistema.1​ As distintas ecorregiones do mundo agrúpanse tanto en biomas como en ecozonas.

Características

Os biomas son áreas definidas climática e xeograficamente, con similares condicións ecolóxicas, tales como as comunidades de plantas e animais,(que a miúdo se nomean como ecosistemas). Os biomas están definidos por factores tales como a estrutura das plantas (árbores, arbustos e herbas), os tipos de follas (folla ancha e folla acicular ou agullas), o espazado das plantas (pechado, aberto) e o clima. A diferenza das ecozonas, os biomas non están definidos por semellanzas xenéticas, taxonómicas ou históricas. Os biomas con frecuencia identifícanse con patróns particulares de sucesión ecolóxica e vexetación clímax (case-estado de equilibrio do ecosistema local). Un ecosistema ten moitos biótopos e un bioma é un tipo maior de hábitat. Un tipo principal de hábitats, con todo, é un compromiso xa que posúe unha falta de homoxeneidade intrínseca.

A biodiversidade característica de cada bioma, especialmente a diversidade da flora e fauna, está en función de factores abióticos que determinan a produtividade da biomasa da vexetación dominante. Nos biomas terrestres, a diversidade de especies tende a correlacionarse positivamente coa produción primaria neta, coa dispoñibilidade de humidade e coa temperatura.

domingo, 4 de diciembre de 2022

Eras do Eón Fanerozoico e Supereón Precambrico

 Ola a todos, a continuación comparto unha divertida actividade que fixen en educaplay para repasar sobre a xeoloxia historica mediante imaxes.

Hai que relacionar a imaxe coa seu definicion.

domingo, 30 de octubre de 2022

Estrutura e dinámica da Terra

 Ola! Comparto unha actividade sobre o tema da estrutura e dinámica da Terra. 

A actividade consiste en ordenar letras para formar palabras que respondan as cuestións.viernes, 21 de octubre de 2022

Modelos da estructura interna da Terra

 Modelo Xeoquimico 

DISCONTINUEDADES

1)10k-30k =Mohoroviz

2)1000=Repetí

3)2.900k=Gutemberg

4)5100k=Wiecurt-theman 


Modelo Dinámico


Litosfera: Capa solida , inxida e fragmentada en placas 

Capa D : Minerais ferromagnetica 

lunes, 17 de octubre de 2022

Alfred Wegener e a hipótese da deriva continental

O astrónomo e meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) foi quen propuxo que os continentes no pasado xeolóxico se unisen nun supercontinente chamado Panxea, que despois se rompería pola deriva continental. O seu libro Entstehung der Kontinente und Ozeane (A formación dos continentes e dos océanos; 1915) recibiu pouco recoñecemento e foi criticado pola falta de probas a favor da deriva, pola ausencia dun mecanismo que a provocase e porque se pensaba que tal deriva, era fisicamente imposible.


                                               


Para apoiar a súa teoría, Wegener presentou moitos indicios e probas, pero non podía explicar cal era a forza capaz de empurralos, polo que suxeriu que podería ser a rotación terrestre.


PROBAS XEOGRAFICAS
O encaixe dos perfís dos continentes, especialmente entre África e América do Sur, fora observado e mencionado por outros autores, como Benjamin Franklin no século XVIII, e Alexander von Humboldt, no XIX

                                                       


PROBAS PALEOCLIMÁTICAS
Un exemplo son as pegadas deixadas por unha antiga glaciación que se produciu hai 300 millons de anos.
A distribución das frechas vermellas indica as direccións dos sinais de erosión do xeo.
PROBAS PALEONTOLÓXICAS
Encontrábanse fósiles de animais e plantas moi similares en continentes diferentes, o que non podía explicarse a non ser que eses continentes estivesen en contacto no pasado.


 

domingo, 16 de octubre de 2022

Estrutura e dinámica da terra

 Ola a todos, a continuación comparto unha divertida actividade que fixen en educaplay para repasar a estrutura e dinámica da terra.

Hai dez preguntas e hai que escoller a opción correcta para cada unha delas.


domingo, 9 de octubre de 2022

martes, 4 de octubre de 2022

Novo curso 2022-2023!

Comezamos un novo curso, collemos a testemuña deste blogue e aqui temos os novos contribuentes. 


 O alumnado de 4º académicas teremos que respetar o formato para administrar o blogue:
 - Fonte verdana con tamaño normal
- Imaxes sen dereitos de autor (MOI IMPORTANTE)
- Idioma do texto: Galego
 - Necesario por etiquetas en maiuscula
- Cada entrada do blog ten que levar: texto, enlace a unha web, insertar un video e insertar unha foto de xeito correcto.

 3,2,1... Comezamos!!!!

martes, 21 de junio de 2022

Froggy Jump de xenética

Ola! Os comparto este Froggy Jump que fixen para que repasedes os conceptos e problemas de xenética. Espero que vos guste!

Atopa as parellas! Xoga cas partes da célula eucariota

 Ola a todos, aquí tedes unha actividade para aprender as partes da célula eucariota.

Test de Xenética, xoga e repasa!

Con este test podemos xogar e repasar os contidos de xenética. Espero que vos guste!

Actividade sobre a teoría evolutiva

 Déixovos unha actividade  sobre as teorías evolutivas.

Espero que vos guste.

As mutacións

Neste test podedes repasar a teoría das mutacións ou comprobar o que sabes. Xogar e aprender!


lunes, 20 de junio de 2022

viernes, 17 de junio de 2022

O Medio Ambiente

Ola a todos, aquí deixovos unha maravillosa aventura xogando cun sapo en educaplay, te divertirás!
  

jueves, 16 de junio de 2022

miércoles, 8 de junio de 2022

domingo, 5 de junio de 2022

Cales son os pros e contras da enerxía eólica?

Cales son os pros e contras da enerxía eólica?

A enerxía eólica está definida como aquela que se obtén da enerxía cinética do vento. Desde hai séculos, os seres humanos converteron este tipo de enerxía en enerxía mecánica para navegar a vela ou mover muíños de vento.

Actualmente, emprégase para mover as aspas dos aeroxeradores e así producir enerxía eléctrica.

Vantaxes:
  • É inesgotable e gratuita.
  • Os aeroxeneradores teñen baixo custo de instalación e mantemento.
  • Reduce a dependencia enerxética respecto ás enerxías non renovables.

Inconvenientes:
  • É aleatoria e de difícil almacenaxe se a produción supera demandada.
  • Os aeroxeneradores son perigosos para as aves e producen alteracións visuais da paisaxe.
lunes, 9 de mayo de 2022

Sopa de letras das celulas

Ola a todos onte fixen unha actividade sobre as partes da celula e unha sopa de letra espero que  a disfrutedes e moi entretida 


martes, 29 de marzo de 2022

A estructura dun ecosistema

Hoy fixen un completar dos ecosistemas se o queres probar .

O tema en si dos ecosistemas pareceme moi interesante e por eso decidin facelo sobre esto.


Xogo de completar sobre os homocigóticos e heterocigóticos.

Pincha AQUÏ para xogarXOGO COMPLETAR DO ADN PINCHA AQUI PARA PROBALO

lunes, 28 de marzo de 2022

Quen era Nicolás Steno?

 Os alumnos de 4º ESO académicas do CPR Plurilingüe Padre Feijoo- Zorelle: Fernando Gago e Manuel Somoza, falaremos do considerado pai da xeoloxía, Nicolás Steno nun breve vídeo.

Sabes que é o Principio de superposición de estratos e como se emprega na datación xeolóxica relativa?

Steno afirmou un feito moi simple que os materiais sedimentados en estratos máis baixos chegaron antes... son máis antigos! e os que están en estratos méis superficiais... son máis recentes! 


domingo, 27 de marzo de 2022

martes, 15 de marzo de 2022

Glaciar do xuizo final

 Debido ao cambio climático,producido polas contiguas descargas de residuo, deforestacións, uso de vehículos contaminantes e todos os demais factores que interveñen no cambió climático,estan a afectar gravemente ao medio ambiente , causando grandes catástrofes como a  'Glaciar do Xuizo Final' 

Thwaites,un enorme bloque de xeo gañouse o sobrenome de 'Glaciar do Xuizo Final', xa que o seu colapso suporá un gran cambio en todo o planeta. Moitos científicos levan anos estudando a súa evolución. Aínda que nas últimas investigacións non achegan datos.

Estímase que Thwaites colapsara en só cinco anos provocando este un aumento global do nivel do mar 

 Fonte da noticiajueves, 10 de febrero de 2022

Xogo para repasar os pregamentos e as fallas

Hola a todos, déixovos esta actividade para que repasedes os tipos de pregamentos e fallas mentres xogades. É un relaciona! Só tes que arrastrar e atopar a parella correcta!

 Espero que vos guste!

Deixa un comentario ca túa opinión!