jueves, 26 de octubre de 2023

A Tectónica de Placas

                                   O ORIXE DAS CORDILLEIRAS

- A teorìa da deriva continental evolucionò dando lugar a teorìa da tectonica de placas .
- Denominamos placas a cada unha das porciones da litosfera terrestre que se move de forma independente .
-Poseen forma de casquete esfèrico e unhos limites definidos por procesos intensos de sismicidad e vulcanismo .
-se lles denomina litosfèricas pois afectan tanto a corteza ,como a parte superior do manto se desplaza da forma solidaria con esta.
                            
                                    PLACAS LITOSFÈRICAS

                                                OS LÌMITES DA PLACAS 

Poden ser de 3 tipos  segùn o movimiento relativo das placas .

1. limites diverxentes ou dorsais : O movemento è de separaciòn.

2. limites convirxentes ou fosas: O movemento e de aproximaciòn.

3.limites ou fallas transformantes: O movemento e paralelo.
               
  OS LIMITES DIVERXENTES OU DORSAIS

- Son zonas de separacìon de placas litosfèricas(Por eso os  chamamos diverxentes )y en ellos se xenera nova litosfèra oceànica,por eso tamen os chamamos bordes constructivos.

-Os limites diverxentes coinciden con 2 zonas xeolòxicas.Caracteristicas:

1.as dorsais ocèanicas
2. os valles de rift ou rift-valleys 

                               AS DORSAIS OCÈANICAS

As dorsais son grandes cadenas montañosas submarinas,de miles de km de lonxitud y unha altura que oscila entre 1.500 e 2000 m , que se encontran situadas no centro dos ocèanos.

Algunas cimas das dorsais sobresaen por encima do mar e forman illas volcànicas,como Islandia ,Santa Elena ou Ascensiòn.

A parte central da dorsal està hundida e forma un surco cheo de fracturas,denominado rift, polo que ascende magma desde o manto, producindo unha actividad volcanica lenta, pero constante.O magma que ascende polas dorsais va formando nova litosfera oceànica,que empuja a que existe  a ambos lados da dorsal,a razòn de varios cm por ano


              LIMITES CONVERXENTES OU FOSAS OCEÀNICAS
-Son zonas onde as placas se aproximan e se empuxan,e por tanto en eles se destrue litosfera oceànica ,por eso tamèn os chamamos bordes destructivos 

-Se situan xeralmente cera dos bordes dos continentes e coinciden con 2 zonas xeoloxicas

     -zonas de subduccion
     -zonas de obduccion


miércoles, 25 de octubre de 2023

Aprende con un xogo da estrutura interna da Terra

 ESTRUTURA INTERNA DA TERRA

A estrutura interna da Terra está formada por tres capas concéntricas de diferente composición e dinámica, a corteza, o manto e o núcleo, que en conxunto forman a xeósfera, tamén conocida como terra sólida.

Achégobos un xogo de si ou non, sobre a Estrutura interna da Terra.

A tectónica de placas

Divírtete aprendendo cun xogo de educaplay da tectónicas de placas.  

martes, 24 de octubre de 2023

A estructura interna da Terra: O modelo Dinámico

                                          A Litosfera 

É a capa sólida superficial da Terra, caracterizada pola súa rixidez. Está constituída pola cortiza (continental e oceánica) e a parte máis superficial do manto superior.

Na zona máis superficial existe unha capa de comportamento ríxido dun espesor de 100 Km, chamada litosfera, a cal inclúe á cortiza e unha rexión chamada manto litosférico que forma parte do manto superior.

 Entre 100 e 250 Km áchase unha zona de comportamento plástico, que corresponde coa canle de baixa velocidade. Esta zona considérase que está formada por materiais parcialmente fundidos. Recibe o nome de astenosfera, e nela orixínanse correntes de convección que determinan a dinámica. 
  

Estructura Interna da Terra

Litosfera. Capa máis externa e ríxida. Inclúe toda a codia continental e oceánica e o manto superior ríxido.


Manto sublitosférico ou astenosfera. Parte do manto cunha temperatura próxima ao punto de fusión, pero encóntrase en estado sólido, aínda que moi plástico. Chega ata os 670 km.


Manto inferior ou mesosfera. É unha capa de rochas que tamén se encontran en estado sólido, aínda que máis ríxida ca a parte superior do manto.


Núcleo externo. É a única capa do interna terrestre que está fundida. Chega ata os 5150 km de profundidade.


Núcleo interno. Encóntrase en estado sólido, aínda que cunha composición similar ao externo.


A Tectónica de Placas

 Repasa con un divertido xogo de relacionar a teoria da tectónica de placas:

domingo, 22 de octubre de 2023

A estrutura interna da Terra

 Xogo en EducaPlay para repasar a estrutura da interna da terra, contesta as preguntas cun sinxelo SI ou NON,  é divertido! 

Comproba o que sabes xogando!

jueves, 19 de octubre de 2023

Repasamos a Dinámica Interna da Terra e xogamos!

 Hoxe repasaremos a estructura interna da Terra a través de esta actividade, é un xogo para completar ordenando as palabras na posición correcta. 

Xoga e comproba o que sabes!


miércoles, 18 de octubre de 2023

Coñecendo as Placas Tectónicas os límites!

Xogo das placas tectónicas para repasar, só tes que ordear as palabras e conseguir a frase correcta, ánimo!

 Xoga e aprende!

 

Actividade sobre a Deriva Continental

 Achegamos unha actividade de reforzo a lección dada sobre Alfred Wegener. Divírtete xogando ca rá e repasa!