martes, 19 de marzo de 2024

Coñece a gastronomía portuguesa

 Eu e a miña compañeira portuguesa fixemos unha sopa de letras en educaplay con comidas típicas de Portugal.Xogo de cartas con bailes típicos de países para memorizar


Comparto con vos un xogo de tarxetas relacionado con bailes típicos de países ou provincias.


Feito por Julio e Richarlison.Coñece os deportes tipicos de Portugal.

 Laura e Bea, con un maravilloso xogo de deportes tipicos de Portugal


Actividade colaborativa Portugal-Ourense

 Co compañeiro Tomás.  Coñece a comida portuguesa.

Conhece a música portuguesa

Adrian e Carolina fixemos unha actividade sobre a musica portuguesa! 

lunes, 18 de marzo de 2024

O ADN


O ácido desoxirribonucleico, comunmente coñecido como ADN, é un dos piares fundamentais da vida no noso planeta. Desde o seu descubrimento na década de 1950, o ADN fascinou a científicos, filósofos e ao público en xeral debido á súa incrible capacidade para almacenar, transmitir e replicar información xenética. 
Este ensaio explora a estrutura, a función e as implicacións do ADN no mundo natural e no ámbito científico actual. 

 O ADN é unha molécula complexa que se atopa no núcleo das
células de todos os organismos vivos, desde as bacterias máis simples ata os seres humanos máis complexos. A súa estrutura de dobre hélice, descuberta por James Watson e Francis Crick, é unha obra mestra da natureza, con dúas cadeas entrelazadas de nucleótidos que conteñen as instrucións xenéticas necesarias para o desenvolvemento, o crecemento e o funcionamento dun organismo. 

 A función principal do ADN é servir como un manual de instrucións biolóxicas, codificando a información necesaria para a síntese de proteínas, que á súa vez desempeñan roles vitais no corpo, como a estrutura celular, a función metabólica e a regulación do sistema inmunológico. Cada organismo ten o seu propio conxunto único de ADN, que determina as súas características hereditarias e a súa diversidade biolóxica. 

 A capacidade do ADN para replicarse con precisión é crucial para a herdanza xenética e a evolución das especies. Durante a división celular, o ADN se replica para garantir que cada célula filla teña unha copia exacta da información xenética. Con todo, esta replicación non é infalible e poden ocorrer erros, coñecidos como mutacións, que poden dar lugar a variacións xenéticas e, en última instancia, á evolución das especies ao longo do tempo. No ámbito científico, o ADN revolucionou a nosa comprensión da bioloxía e deu lugar a numerosos avances tecnolóxicos, como a enxeñería xenética, a terapia génica e a secuenciación do xenoma. Estas ferramentas permiten aos científicos modificar organismos para mellorar as colleitas, tratar enfermidades xenéticas e comprender mellor as enfermidades complexas como o cancro.

 Con todo, o poder do ADN tamén expón cuestións éticas e morais, especialmente en áreas como a clonación, a edición xenética e a privacidade xenómica. O acceso á información xenética das persoas expón preocupacións sobre a discriminación xenética e a seguridade dos datos persoais na era dixital. En resumo, o ADN é unha marabilla da natureza que foi fundamental para a vida na Terra e transformou o noso entendemento do mundo biolóxico. A súa estrutura elegante, a súa función vital e o seu impacto na ciencia e a sociedade fan do ADN un tema fascinante e de interese moderno.viernes, 15 de marzo de 2024

Xogo do Universo

 Xoga a este divertido xogo do universo no que unes por columnas as palabras coa súa respectiva definición.

¡Sobre todo divírtete aprendendo!

miércoles, 6 de marzo de 2024

As bacterias

A CÉLULA PROCARIOTA

Unha célula procariota é un organismo unicelular, o seu material genético encóntrase disperso no citoplasma, reunido nunha zona denominada nucleoide (polo tanto estas células non teñen núcleo verdadeiro). As células que si teñen un núcleo, é dicir, co ADN pechado tras dunha cuberta membranosa, chámanse eucariotas e constitúen as formas de vida máis coñecidas e complexas. As procariotas son células máis pequenas e moito menos complexas que as eucariotas e carecen de orgánulos como as mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi e outros.

Ademais, os organismos formados por células procariotas son unicelulares, é dicir, formados por unha soa célula, aínda que algunhas poden formar grandes colonias. Segundo a clasificación do sistema de tres dominios, os organismos con células procariotas clasifícanse nos dominios Bacteria e Archaea.

Na clasificación do sistema de dous imperios distinguíase no que se agrupaban bacterias e arqueas e que coincidía co concepto de reino Monera doutras clasificacións.

Este tipo de célula consta das seguintes partes:

 • Membrana plasmática/celular (na que se atopan os mesosomas)
 • Mesosomas (pregamentos da membrana plasmática encargados de realizar a fotosíntese, a nutrición celular, é dicir fabricar enerxía, e axudan na duplicación/repartición de ADN na división celular)
 • Parede celular bacteriana (composta por un azucre chamado mureína ou peptidoglicano)
 • Cápsula (só a posúen as bacterias patóxenas)
 • Nucleoide/ADN circular/Cromosoma bacteriano
 • Plásmidos (trozos de ADN, independentes do nucleoide, empregados en enxeñaría xenética)
 • Pilis/Fimbrias (estructuras que serven para que as células se comuniquen e podan realizar a TRANSDUCCIÓN. Este proceso baséase en que as pilis funcionen a modo de ponte citoplasmática entre dúas células e estas intercambien plásmidos)
 • Flaxelo (serve para a locomoción)
 • Ribosomas (conteñen as proteínas)
 • Gránulos de reserva
 • Citoplasma (composto polo citosol e os orgánulos)
Célula procariota cas súas partesXogo da modelaxe glaciar

 Xoga e divírtete xogando e aprendendo a modelaxe glaciar cun rosco de palabras!

Xogando e aprendendo!

lunes, 4 de marzo de 2024

O Ciclo Celular

 

        O CICLO CELULAR

O ciclo celular é un conxunto ordenado de sucesos que conducen ao crecemento da célula  e a división  en dúas células fillas. As etapas son: G1-S-G2 e M. O estado G1 quere dicir «GAP 1» (Intervalo 1). O estado S representa a «síntese», no que ocorre a replicación do ADN. O estado G2 representa «GAP 2» (Intervalo 2). O estado M representa «a fase m», e agrupa á mitosis ou meiosis (repartición de material xenético nuclear) e a citocinesis (división do citoplasma). 


As células que se atopan no ciclo celular denomínanse «proliferantes» e as que se atopan en fase G0 chámanse células «quiescentes».​ Todas as células orixínanse unicamente doutra existente con anterioridade. O ciclo celular iníciase no instante en que aparece unha nova célula, descendente doutra que se divide, e termina no momento en que dita célula, por división subseguinte, orixina dúas novas células.
          FASES DO CICLO CELULAR

A célula pode atoparse en dous estados moi diferenciados:​

    .O estado de non división ou interfase. A célula realiza as súas funcións específicas e, se está destinada a avanzar á división celular, comeza por realizar a duplicación do seu ADN.

   .O estado de división, chamado fase M

Interfase

É o período comprendido entre mitosis. É a fase máis longa do ciclo celular, ocupando case o 90 % do ciclo. Transcorre entre dous mitosis e comprende tres etapas:

  . Fase G1 (do inglés Growth ou Gap 1): É a primeira fase do ciclo celular, na que existe crecemento celular con síntese de proteínas e de ARN. É o período que transcorre entre o fin dunha mitosis e o inicio da síntese de ADN. Ten unha duración de entre 6 e 12 horas, e durante este tempo a célula duplica o seu tamaño e masa debido á continua síntese de todos os seus compoñentes, como resultado da expresión dos xenes que codifican as proteínas responsables da súa fenotipo particular. En canto a carga xenética, en humanos (diploides) son 2n 2c.

  . Fase S (do inglés Synthesis): É a segunda fase do ciclo, na que se produce a replicación ou síntese do ADN, como resultado cada cromosoma duplícase e queda formado por dous cromátidas  idénticas. Coa duplicación do ADN, o núcleo contén o dobre de proteínas nucleares e de ADN que ao principio. Ten unha duración dunhas 10-12 horas e ocupa ao redor da metade do tempo que dura o ciclo celular nunha célula de mamífero típica.

  . Fase G2 (do inglés Growth ou Gap 2): É a terceira fase de crecemento do ciclo celular na que continúa a síntese de proteínas e ARN. Ao final deste período obsérvase ao microscopio cambios na estrutura celular, que indican o principio da división celular. Ten unha duración entre 3 e 4 horas. Termina cando a cromatina empeza a condensarse ao comezo da mitosis. A carga xenética de humanos é 2n 4c, xa que se duplicaron o material xenético, tendo agora dous cromátidas cada un.

Fase M (mitosis e citocinesis)                                                 


 
    
É a división celular na que unha célula proxenitora (células eucariotas, células somáticas, células comúns do corpo) divídese en dúas células fillas idénticas. Esta fase inclúe a mitosis, á súa vez dividida en: profase, metafase, anafase, telofase; e a citocinesis, que se inicia xa na anafase mitótica, coa formación do suco de segmentación. Se o ciclo completo durase 24 horas, a fase M duraría ao redor de 30 minutos.