lunes, 19 de diciembre de 2022

Os biomas e como diferencialos dos ecosistemas!

Que son os biomas? 
Esa unidade (zona ou rexión) que divide a biosfera, onde existe unha relación de factores xeolóxicos e climáticos que determinarán en gran medida o tipo de fauna e vexetación. 
 Como definición xenérica dun xeito máis claro poderiamos dicir que é unha determinada parte do planeta a que comparte clima, flora e fauna. O bioma caracterízase fundamentalmente polo clima existente, en particular, polas precipitacións e a temperatura. Ademais, distínguense polo aspecto das súas comunidades (seres vivos - organismos) e polo tipo de vexetación onde cada unha presenta unhas características específicas. O factor que define o tipo de bioma é o clima (precipitación e temperatura) Como aclaración, nalgúns casos, o termo bioma adoita confundirse con outros conceptos como os principais tipos de hábitats, ecozonas ou ecosistemas: As ecozonas.

 O reino bioxeográfico ou ecozona é unha extensión da superficie do planeta onde os seres vivos como animais e plantas creceron e desenvolvéronse illados dentro dunha gran rexión específica, principalmente debido a barreiras naturais como áreas montañosas, océanos, grandes lagos ou desertos... etc. É a división a maior escala da superficie terrestre baseada en aspectos da evolución xeolóxica e dos patróns de distribución en animais e plantas. 
Hábitats. Son zonas habitadas por unha determinada especie de planta ou animal. ecosistemas. A diferenza entre ecosistemas e bioma, aínda que teñen unha relación, en realidade o bioma é un conxunto de ecosistemas no que todos os seres vivos que habitan unha determinada rexión están estreitamente relacionados co seu medio e entre si. 
E o ecosistema é a interacción entre factores bióticos e factores abióticos, é dicir, estuda a relación dos seres vivos co medio físico.

 No hay comentarios:

Publicar un comentario