jueves, 26 de octubre de 2023

A Tectónica de Placas

                                   O ORIXE DAS CORDILLEIRAS

- A teorìa da deriva continental evolucionò dando lugar a teorìa da tectonica de placas .
- Denominamos placas a cada unha das porciones da litosfera terrestre que se move de forma independente .
-Poseen forma de casquete esfèrico e unhos limites definidos por procesos intensos de sismicidad e vulcanismo .
-se lles denomina litosfèricas pois afectan tanto a corteza ,como a parte superior do manto se desplaza da forma solidaria con esta.
                            
                                    PLACAS LITOSFÈRICAS

                                                OS LÌMITES DA PLACAS 

Poden ser de 3 tipos  segùn o movimiento relativo das placas .

1. limites diverxentes ou dorsais : O movemento è de separaciòn.

2. limites convirxentes ou fosas: O movemento e de aproximaciòn.

3.limites ou fallas transformantes: O movemento e paralelo.
               
  OS LIMITES DIVERXENTES OU DORSAIS

- Son zonas de separacìon de placas litosfèricas(Por eso os  chamamos diverxentes )y en ellos se xenera nova litosfèra oceànica,por eso tamen os chamamos bordes constructivos.

-Os limites diverxentes coinciden con 2 zonas xeolòxicas.Caracteristicas:

1.as dorsais ocèanicas
2. os valles de rift ou rift-valleys 

                               AS DORSAIS OCÈANICAS

As dorsais son grandes cadenas montañosas submarinas,de miles de km de lonxitud y unha altura que oscila entre 1.500 e 2000 m , que se encontran situadas no centro dos ocèanos.

Algunas cimas das dorsais sobresaen por encima do mar e forman illas volcànicas,como Islandia ,Santa Elena ou Ascensiòn.

A parte central da dorsal està hundida e forma un surco cheo de fracturas,denominado rift, polo que ascende magma desde o manto, producindo unha actividad volcanica lenta, pero constante.O magma que ascende polas dorsais va formando nova litosfera oceànica,que empuja a que existe  a ambos lados da dorsal,a razòn de varios cm por ano


              LIMITES CONVERXENTES OU FOSAS OCEÀNICAS
-Son zonas onde as placas se aproximan e se empuxan,e por tanto en eles se destrue litosfera oceànica ,por eso tamèn os chamamos bordes destructivos 

-Se situan xeralmente cera dos bordes dos continentes e coinciden con 2 zonas xeoloxicas

     -zonas de subduccion
     -zonas de obduccion


No hay comentarios:

Publicar un comentario