lunes, 4 de marzo de 2024

O Ciclo Celular

 

        O CICLO CELULAR

O ciclo celular é un conxunto ordenado de sucesos que conducen ao crecemento da célula  e a división  en dúas células fillas. As etapas son: G1-S-G2 e M. O estado G1 quere dicir «GAP 1» (Intervalo 1). O estado S representa a «síntese», no que ocorre a replicación do ADN. O estado G2 representa «GAP 2» (Intervalo 2). O estado M representa «a fase m», e agrupa á mitosis ou meiosis (repartición de material xenético nuclear) e a citocinesis (división do citoplasma). 


As células que se atopan no ciclo celular denomínanse «proliferantes» e as que se atopan en fase G0 chámanse células «quiescentes».​ Todas as células orixínanse unicamente doutra existente con anterioridade. O ciclo celular iníciase no instante en que aparece unha nova célula, descendente doutra que se divide, e termina no momento en que dita célula, por división subseguinte, orixina dúas novas células.
          FASES DO CICLO CELULAR

A célula pode atoparse en dous estados moi diferenciados:​

    .O estado de non división ou interfase. A célula realiza as súas funcións específicas e, se está destinada a avanzar á división celular, comeza por realizar a duplicación do seu ADN.

   .O estado de división, chamado fase M

Interfase

É o período comprendido entre mitosis. É a fase máis longa do ciclo celular, ocupando case o 90 % do ciclo. Transcorre entre dous mitosis e comprende tres etapas:

  . Fase G1 (do inglés Growth ou Gap 1): É a primeira fase do ciclo celular, na que existe crecemento celular con síntese de proteínas e de ARN. É o período que transcorre entre o fin dunha mitosis e o inicio da síntese de ADN. Ten unha duración de entre 6 e 12 horas, e durante este tempo a célula duplica o seu tamaño e masa debido á continua síntese de todos os seus compoñentes, como resultado da expresión dos xenes que codifican as proteínas responsables da súa fenotipo particular. En canto a carga xenética, en humanos (diploides) son 2n 2c.

  . Fase S (do inglés Synthesis): É a segunda fase do ciclo, na que se produce a replicación ou síntese do ADN, como resultado cada cromosoma duplícase e queda formado por dous cromátidas  idénticas. Coa duplicación do ADN, o núcleo contén o dobre de proteínas nucleares e de ADN que ao principio. Ten unha duración dunhas 10-12 horas e ocupa ao redor da metade do tempo que dura o ciclo celular nunha célula de mamífero típica.

  . Fase G2 (do inglés Growth ou Gap 2): É a terceira fase de crecemento do ciclo celular na que continúa a síntese de proteínas e ARN. Ao final deste período obsérvase ao microscopio cambios na estrutura celular, que indican o principio da división celular. Ten unha duración entre 3 e 4 horas. Termina cando a cromatina empeza a condensarse ao comezo da mitosis. A carga xenética de humanos é 2n 4c, xa que se duplicaron o material xenético, tendo agora dous cromátidas cada un.

Fase M (mitosis e citocinesis)                                                 


 
    
É a división celular na que unha célula proxenitora (células eucariotas, células somáticas, células comúns do corpo) divídese en dúas células fillas idénticas. Esta fase inclúe a mitosis, á súa vez dividida en: profase, metafase, anafase, telofase; e a citocinesis, que se inicia xa na anafase mitótica, coa formación do suco de segmentación. Se o ciclo completo durase 24 horas, a fase M duraría ao redor de 30 minutos.
                                                                   
                                 

No hay comentarios:

Publicar un comentario